Enklere og tryggere med punkteringsfrie dekk

Enklere og tryggere med punkteringsfrie dekk

En av de største bekymringene hos bilister er punktering, noe som medfører både en betydelig risiko og stor ubeleilighet. Hvis man plutselig mister lufttrykket i et dekk kan det være svært vanskelig å beholde kontrollen over bilen, noe som medfører en stor fare både for sjåføren selv og andre i trafikken.

Ved punktering må man dessuten stoppe ved veibanen for å montere reservehjul, noe som også kan medføre farlige trafikksituasjoner. Med den nye run flat-teknologien kan imidlertid disse bekymringene i stor grad elimineres. Run flat-dekk, eller punkteringsfrie dekk, gjør det nemlig mulig å kjøre trygt til nærmeste verksted etter en punktering, uten å måtte bytte dekk. Run flat-dekk kan monteres på vanlige felger, og kan enkelt kjøpes på nettet hos dekkonline.com.

Run flat-teknologi

Dekk med run flat-teknologi er spesialkonstruerte slik at de kan kjøres med også uten lufttrykk. Dekkene er mer robuste enn normalt, og inneholder en spesialkomponent som øker stivheten i sideveggen. Dette gjør at dekket ikke faller ned på felgen ved punktering og man kan kjøre videre selv uten luft i dekket. Ved punktering bidrar dessuten run flat-teknologien til at gummien holdes kjølig. Dermed unngår man farlige situasjoner på grunn av at man ikke klarer å beholde kontrollen over bilen og man slipper å stoppe i veikanten for å bytte dekk. Det er faktisk slik at det normalt er vanskelig å oppdage punktering ved bruk av run flat-dekk. Derfor blir man ved eventuelle skader varslet via bilens system for dekktrykkovervåkning. Etter punktering kan man deretter fortsette å kjøre i inntil 50 kilometer ved 80 km/t. Dette skulle normalt være mer enn nok til å komme seg til nærmeste verksted der dekkene undersøkes for skade og repareres eller byttes.

Hvordan dekkene fungerer

Ved normalt lufttrykk fungerer run flat-dekk akkurat som vanlige dekk, og de kan monteres på vanlige felger . Man må belage seg på å betale noe mer for denne dekktypen, men til gjengjeld trenger man ikke reservedekk og utstyr for reparasjon av punkteringsskader. Av sikkerhetsmessige årsaker kan run flat-dekk kun monteres på biler med integrert dekktrykkovervåking, noe som gjør at denne dekktypen ikke passer for alle biler. Mange er skeptiske til run flat-dekk på grunn av tidlige rapporter om redusert kjøreopplevelse. Sideveggen i de første run flat-dekkene var så tykke og stive at de var ukomfortable å kjøre med. Etter hvert som run flat-teknologien har utviklet seg har man imidlertid klart å redusere denne stivheten og dermed er komforten også blitt bedre.

Hvorfor velge run flat-dekk

Det finnes både fordeler og ulemper med run flat-dekk, og disse må nøye vurderes før man bestemmer seg for å bytte til denne dekktypen. Den største fordelen med run flat-dekk er utvilsomt den ekstra sikkerheten de medfører. Med vanlige dekk mister man lett kontrollen over kjøretøyet ved punktering, mens man med run flat-dekk normalt ikke engang merker at man har punktert. Det er nettopp på grunn av dette at et system for trykkovervåkning er påkrevd. Slitebanen på run flat-dekk kan normalt repareres, forutsatt at man ikke har kjørt med for lavt lufttrykk eller helt uten luft. Skader på run flat-dekk er imidlertid mindre synlige enn på vanlige dekk. Etter en punktering er det derfor helt nødvendig å ta bilen med til et sertifisert verksted slik at dekket kan kontrolleres nøye både inn- og utvendig. En ekstra fordel med run flat-dekk er at man slipper å ha med seg reservehjul og utstyr for å bytte dekk. Dermed sparer man både plass og vekt, noe som medfører en miljøgevinst. Run flat-dekk veier dessuten mindre enn vanlige dekk, noe som medfører redusert drivstoffbehov. Den reduserte materialbruken i run flat-dekk gjør dessuten at miljøet spares ytterligere.

 

 

Nyeste artikler

Nytt om Bil: 934 01 395

Daglig leder Kjetil Skarpnes

Redaksjon:

Kjetil Skarpnes - Ansvarlig redaktør
Mobil 934 01 395
Dag Christian Holm - Journalist
Mobil 934 33 934
Jens Huser Haugfos
Mobil 920 31 660

  • Facebook
    Facebook
  • Google+
  • Twitter