KNA er kritiske til dieselforbudet i Oslo

Tirsdag fra klokken 06.00 er det varslet dieselforbud på kommunale veier i Oslo. Kongelig Norsk Automobilklub mener forbudet er lite gjennomtenkt.

Tirsdag den 17. januar fra 06.00 til 22.00 er det varslet dieselforbud i Oslo, og forbudet kan gjelde for flere dager om været ikke endrer seg. Kongelig Norsk Automobilklub som representer bilister over hele landet, og mange som er bosatt i Oslo, mener forbudet er lite gjennomtenkt.

– Vi lurer på hvordan byrådet mener Oslobeboere som har dieselbil i sentrum skal få bilen ut av- eller inn i sentrum under dieselforbudet, spør generalsekretær Børre Skiaker.

KNA lurer også på hvor byrådet mener de som har dieselbil, og som bor i Oslo sentrum, skal parkere bilen hvis de må bruke den utenfor Oslo, der andre alternativer ikke finnes?

Hvor stor andel av forurensningen skyldes dieselbilene?
KNA ber også byrådet redegjøre for hvor og hvordan målingene av forurensningen foretas i byen, og om det er Osloborgernes biltrafikk som er problemet?

– Er det virkelig slik at det er Oslos borgere, eller pendlertrafikken, som skaper forurensningen i Oslo? Hvor stor andel av forurensningen skyldes dieselbiler? Hvorfor er det ikke iverksatt vask av veier? Hva med ferger og fyring? Er det riktig at Oslos få dieselbilister må trues med bot for å la bilen stå når det er nødvendig å bruke den?

– Bystyret må lage flere unntaksordninger
KNA mener bystyret må lage unntaksordning fra forbudet for Oslos borgere som må ut og inn av byen. KNA betviler at forurensningen er så kritisk i hele Oslo at forbudet må gjelde alle kommunale veier i Oslo kommune. KNA mener kommunen nå iversetter tiltak som påfører deler av Oslos befolkning uforholdsmessig store vanskeligheter i hverdagen.

– Å ramme sin egen befolkning med forbud og true med bot, når kun 50% av befolkningen har bil, og enda færre har dieselbil, fremstår som svært betenkelig overfor Oslos borgere. Her er det ikke sammenheng mellom mål og middel. Oslos befolkning må unntas fra forbudet når det er nødvendig, avslutter Skiaker.

Lik, del og følg oss: