Samme kjørelengde som i 1966

Viste du at årlig kjørelengde per bil er omtrent den samme nå som i 1966? Eller at total veilengde i Norge er nesten som i 2000? OFVs ferske statistikksamling «Vei og samfunn 2016» gir deg tallene du ofte leter etter.

«Vei og Samfunn 2016» er en omfattende tallsamling. Her kartlegges blant annet utvikling av offentlige utgifter og inntekter fra avgifter, bompenger, veilengder, transport- og trafikkarbeid og ulykkestall. Samlingen oppsummerer også inntekter fra drivstoffavgifter, utviklingen av drivstoffpriser og utslipp fra veitrafikken og bilparken.

Og mens årlig kjørelengde per bil var 12 387 km i 2015, var den altså omtrent det samme i 1966 med 12 000 km. Samlet veilengde står også omtrent «på stedet hvil»: Drøyt 90 000 km i 2000, mot snaue 95 000 km i 2015. Det inkluderer riks- fylkes- og kommunale veier.

Faktabasert debatt
– Det er viktig for OFV at debatten om samferdselspolitikken bygger på fakta. Derfor har vi samlet opplysninger om veinettet og andre forhold i skjæringspunktet mellom vei og samfunn som kan bidra inn i debatten på forskjellig vis, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Store standardsprang
Norge står overfor betydelige utfordringer når det gjelder veisektoren. Stedvis er det store standardsprang fra fylke til fylke, noe som gjør det mindre trygt å kjøre på deler av fylkesveinettet.  Framkommeligheten mellom byer og regioner er dårlig mange steder, og på viktige veistrekninger gjøres fortsatt planlegging og utbygging stykkevis og delt framfor helhetlig.

– Derfor har vi samlet opplysninger om veinettet og andre forhold i skjæringspunktet mellom vei og samfunn som kan bidra inn i debatten. «Vei og samfunn 2016» er ment som et oppslagsverk til bruk både i faglig og politisk arbeid med veisaker, sier Solberg Thorsen.
Rapporten er delt inn i følgende hovedkapitler:

  • Offentlige inntekter og utgifter
  • Kjørelengder, veilengder, veiindeks
  • Transport og trafikkarbeid
  • Førerkort
  • Drivstoff, varehandel
  • Kontroller, ulykker, miljø
  • Forsikring

Les eller last ned rapporten «Vei og samfunn 2016».

Kilde: OFV

Foto: OFV/Bo André Bergan

Lik, del og følg oss: