Nytt om Bil Østlandet AS

Her finner du redaksjonen:

Redaksjonen

Redaktør: Kjetil Skarpnes
Tlf: 934 01 395
kjetil@nyttombil.no

Dag Christian Holm
Tlf: 934 33 934
dagchristian@me.com

Jens Huser Haugfos
Tlf: 920 31 660
jens.h.haugfos@icloud.com

Annonser:

Jens Huser Haugfos
Tlf: 920 31 660
jens.h.haugfos@icloud.com

Nytt om Bil er navnet på en kjede merkenøytrale, husstands-distribuerte informasjonsaviser om bil, trafikk og bilisme. Avisene utkommer i det sentrale østlandsområdet med inntil 15 numre pr. utgave årlig.

Avisene utgis av Nytt om Bil Østlandet AS, som holder til i Oslo, sentralt i avisenes største nedslagsfelt.

Nytt om Bil-avisene er solid etablert i markedet etter 25 års drift, og er kjent og anerkjent som en av de viktigste informasjonskanalene til bilmarkedet for kjøpere av både nye og brukte biler.

I følge en større leserundersøkelse av forskjellige bilmedia for få år siden, var Nytt om Bil rangert som den viktigste informasjonskanalen om bil blant trykte media, nest etter Motor.

ARKIVET FINNER DU HER

Nytt om Bil: 934 01 395

Daglig leder Kjetil Skarpnes

Redaksjon:

Kjetil Skarpnes - Ansvarlig redaktør
Mobil 934 01 395
Dag Christian Holm - Journalist
Mobil 934 33 934
Jens Huser Haugfos
Mobil 920 31 660