Unge og uerfarne tror de kjører best

Det er ikke veldig overraskende når InFact publiserer en undersøkelse som viser at nærmere halvparten av de yngste sjåførene (mellom 18 og 29 år) mener at de kjører bedre enn gjennomsnittet. Til sammenligning er det bare 14 prosent av de mest erfarne, de over 65 år, som mener det samme!

Ulykkesstatistikken har år etter år bekreftet at det faktisk forholder seg motsatt i det virkelige livet – de yngste har også vært mest ulykkesutsatt. At dette nå ser ut til å være i bedring, kan man neppe først og fremst takke de samme unge bilførerne for, men heller det faktum at stadig mer avanserte førerassistansesystemer forhindrer mange potensielle ulykker. Dette gjelder for eksempel elektronisk stabilitetskontroll og automatisk nødbrems.

Stig Ohrvik, daglig leder i trafikklærerorganisasjonen Trafikkforum, mener likevel at det vi ser også er effekten av ny trafikkopplæring:

– Føreropplæringen ble endret i 2005, og den gruppen som nå er mest ulykkesutsatt er menn som tok førerkortet på 70- og 80-tallet. Selv om mange av disse har blitt mer modne på alle måter, vil nok disse være utsatt for høy risiko også i årene som kommer, sier han.

I undersøkelsen InFact gjorde forleden for Continental svarte hele 45 prosent av sjåfører mellom 18 og 29 år at de er bedre enn gjennomsnittet til å kjøre bil, mens 43 prosent svarte at de er like gode som gjennomsnittet. Bare 6 prosent synes at de er dårligere enn snittet. Like mange – 6 prosent – svarte vet ikke.

Overdreven tro på egne ferdigheter synker bratt med årene. I aldersgruppen 30-44 år er det rundt en tredjedel som mener seg bedre enn gjennomsnittet, og for aldersgruppen 45-64 svarer bare 20 prosent dette. Av bilførere over 65 år, er det bare 14 prosent som mener at de kjører bedre enn snittet.

Selvfølgelig, og heller ikke overraskende, er det klart flest menn som opplever seg selv som ekstra dyktige bak rattet. Rundt hver tredje spurte mann mente å være bedre enn gjennomsnittet, mens mindre enn hver femte kvinne mente det samme.

– At menn tar større risiko i trafikken er velkjent, og det gjenspeiles også i ulykkesstatistikken, sier Ohrvik.

– Å være en god sjåfør er avgjørende for å unngå ulykker, men det er ikke til å komme fra at enkelte overvurderer egne evner på dette punktet. I fremtiden vil imidlertid stadig flere risikofaktorer reduseres og elimineres i takt med at bilene blir stadig mer selvkjørende, sier Hege Eike Lie fra Continental. I tillegg til dekk utvikler og produserer selskapet en rekke avanserte systemer som skal gjøre bilturen tryggere.

Continental har også en egen nullvisjon, Vision Zero, hvor målet er null drepte, null skadde og null ulykker på veien. For å nå dette er man nødt til å eliminere menneskelige feil. Ifølge det tyske analyseselskapet Dekra spiller dette en rolle i 95 prosent av alle ulykker som skjer på veiene.

Lik, del og følg oss: