190 mistet livet i 2013-trafikken

Dette er 45 flere enn i 2012. – Kampen mot trafikkdøden forsterkes, forsikrer vegdirektøren.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall for 2013. De endelige tallene er først klare i mai.

– Vi har lagt bak oss et tøft og vanskelig år med et dramatisk oppsving i antall drepte. Vi har ingen klar og enkel forklaring på at vi har fått 45 flere drepte på vegene. Fagfolkene snakker om naturlige statistiske variasjoner, men det er ikke en god nok forklaring. Denne dramatiske utviklingen må stoppes, sier en preget vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

– Dette er mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn.

Ulykkeshøst

Det er spesielt siste halvår i 2013 som har dratt opp ulykkesstatistikken. Siden juli har alle måneder bortsett fra november hatt markant flere trafikkdrepte enn året før.

– Vi arbeider nå med å analysere ulykkene. Så langt ser vi flere utforkjøringer, flere møteulykker og flere dødsulykker blant personer over 45 år enn tidligere. Manglende bruk av bilbelte er fortsatt markant. Mens 95 prosent av alle bilførere bruker bilbelte, er det over 40 prosent av de som omkommer i trafikken som ikke har brukt bilbelte, sier Gustavsen.

I tillegg til manglende bruk av sikkerhetsutstyr bidrar fart og rus sterkt til mange dødsulykker.

– Vi ønsker å påvirke folks holdninger gjennom å satse mer på trafikksikkerhetskampanjer spesielt knyttet til høy fart og manglende bilbeltebruk. Vi vil også ha mer midtrekkverk og fysiske tiltak mot utforkjøringsulykker. Vi forsøker å gjøre vårt. Bilistene må bidra for å få best mulig sikkerhet på vegene. Det er mange i trafikken som rett og slett må skjerpe seg. Ikke bare setter disse seg selv i fare, men også sine medtrafikanter. 

Fortsatt kamp

Vegdirektøren lover enda sterkere kamp mot drepte i trafikken.

– Vi må få enda mer kunnskap om årsaker og rykker ut og analyserer alle dødsulykkene. Denne kunnskapen – om hva, hvem og hvorfor – legger et viktig grunnlag for arbeidet videre. Vi må sette inn de tiltakene vi vet fungerer på de stedene hvor de gir dokumentert størst effekt. Det vil fortsatt bli jobbet systematisk og langsikt på bred front. Analysearbeidet vårt bidrar til å utvikle dagens tiltak og finne nye og effektive tiltak, sier Gustavsen.

Ny plan

Sammen med Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunen og de største bykommunene skal Statens vegvesen på nyåret legge fram en ny tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg for 2014-17. Planen bygger på Nasjonal transportplan og et ambisiøst etappemål om maksimalt 500 drepte og hardt skadde i 2024.

– Det blir viktig å målrette tiltakene slik at vi får snudd utviklingen. Vi må tilbake i den positive trenden med færre drepte og skadde i trafikken. I 2011 ble 168 mennesker drept, og i 2012 var det 145. 190 drepte i 2013 er dermed det tredje laveste antall drepte i nyere tid. Risikoen for å bli drept eller hardt skadd i trafikken er fortsatt historisk lav, men vi skal videre. Vi vil fortsette å gjøre det vi vet gir resultater og strekke oss mot nye og ambisiøse mål, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.