Vegvesenets sommerinnsats: 3900 kilometer ny asfalt

Vegvesenet opplyser at de i sommer skal legge 3900 kilometer ny asfalt på gater og veier. Etaten har også regnet ut at dette tilsvarer en distanse som fra Oslo til Rabat i Marokko, og det er jo et stykke!

Til denne jobben vil det gå med 2,7 millioner tonn asfalt, og kontraktene har en samlet verdi på 2,9 milliarder kroner, med 1,2 til riksveier og 1,7 til fylkesveier.

Under utføringen av denne jobben, som de fleste av oss vel setter stor pris på, vil det også skje en rekke uhell der bilister ikke bare er involvert, men stort sett også har skylden. Arbeidsfolk langs veiene blir stadig oftere utsatt for ulykker og nestenulykker, og spesielt de såkalte trafikkdirigentene er utsatt.

Hvert år registreres det rundt 300 uønskede hendelser gjennom asfaltsesongen med bilister involvert. Dette kan skyldes uoppmerksomhet eller for høy fart, men er selvsagt like uheldig for dem det rammer uansett.

– De som arbeider på veiene har en utsatt arbeidsplass, ofte med trafikken tett på, Derfor er det viktig at bilistene respekterer skiltingen og de som dirigerer trafikken, slik at de som jobber der har en trygg arbeidsplass, sier sjefingeniør Even K. Sund i Statens vegvesen.

Han legger til at vegvesenet gjennomfører asfaltarbeidene om natten der dette er mulig for å redusere utfordringene for trafikkavviklingen.

Vi slutter oss til oppfordringen: Vis hensyn og ha tålmodighet – de jobber for oss!

Mer: