Enklere og tryggere med punkteringsfrie dekk

En av de største bekymringene hos bilister er punktering, noe som medfører både en betydelig risiko og stor ubeleilighet. Hvis man plutselig mister lufttrykket i et dekk kan det være svært vanskelig å beholde kontrollen over bilen, noe som medfører en stor fare både for sjåføren selv og andre i trafikken.

Ved punktering må man dessuten stoppe ved veibanen for å montere reservehjul, noe som også kan medføre farlige trafikksituasjoner. Med den nye run flat-teknologien kan imidlertid disse bekymringene i stor grad elimineres. Run flat-dekk, eller punkteringsfrie dekk, gjør det nemlig mulig å kjøre trygt til nærmeste verksted etter en punktering, uten å måtte bytte dekk. Run flat-dekk kan monteres på vanlige felger, og kan enkelt kjøpes på nettet hos dekkonline.com.

Run flat-teknologi

Dekk med run flat-teknologi er spesialkonstruerte slik at de kan kjøres med også uten lufttrykk. Dekkene er mer robuste enn normalt, og inneholder en spesialkomponent som øker stivheten i sideveggen. Dette gjør at dekket ikke faller ned på felgen ved punktering og man kan kjøre videre selv uten luft i dekket. Ved punktering bidrar dessuten run flat-teknologien til at gummien holdes kjølig. Dermed unngår man farlige situasjoner på grunn av at man ikke klarer å beholde kontrollen over bilen og man slipper å stoppe i veikanten for å bytte dekk. Det er faktisk slik at det normalt er vanskelig å oppdage punktering ved bruk av run flat-dekk. Derfor blir man ved eventuelle skader varslet via bilens system for dekktrykkovervåkning. Etter punktering kan man deretter fortsette å kjøre i inntil 50 kilometer ved 80 km/t. Dette skulle normalt være mer enn nok til å komme seg til nærmeste verksted der dekkene undersøkes for skade og repareres eller byttes.

Hvordan dekkene fungerer

Ved normalt lufttrykk fungerer run flat-dekk akkurat som vanlige dekk, og de kan monteres på vanlige felger . Man må belage seg på å betale noe mer for denne dekktypen, men til gjengjeld trenger man ikke reservedekk og utstyr for reparasjon av punkteringsskader. Av sikkerhetsmessige årsaker kan run flat-dekk kun monteres på biler med integrert dekktrykkovervåking, noe som gjør at denne dekktypen ikke passer for alle biler. Mange er skeptiske til run flat-dekk på grunn av tidlige rapporter om redusert kjøreopplevelse. Sideveggen i de første run flat-dekkene var så tykke og stive at de var ukomfortable å kjøre med. Etter hvert som run flat-teknologien har utviklet seg har man imidlertid klart å redusere denne stivheten og dermed er komforten også blitt bedre.

Hvorfor velge run flat-dekk

Det finnes både fordeler og ulemper med run flat-dekk, og disse må nøye vurderes før man bestemmer seg for å bytte til denne dekktypen. Den største fordelen med run flat-dekk er utvilsomt den ekstra sikkerheten de medfører. Med vanlige dekk mister man lett kontrollen over kjøretøyet ved punktering, mens man med run flat-dekk normalt ikke engang merker at man har punktert. Det er nettopp på grunn av dette at et system for trykkovervåkning er påkrevd. Slitebanen på run flat-dekk kan normalt repareres, forutsatt at man ikke har kjørt med for lavt lufttrykk eller helt uten luft. Skader på run flat-dekk er imidlertid mindre synlige enn på vanlige dekk. Etter en punktering er det derfor helt nødvendig å ta bilen med til et sertifisert verksted slik at dekket kan kontrolleres nøye både inn- og utvendig. En ekstra fordel med run flat-dekk er at man slipper å ha med seg reservehjul og utstyr for å bytte dekk. Dermed sparer man både plass og vekt, noe som medfører en miljøgevinst. Run flat-dekk veier dessuten mindre enn vanlige dekk, noe som medfører redusert drivstoffbehov. Den reduserte materialbruken i run flat-dekk gjør dessuten at miljøet spares ytterligere.