30 år med nytt om bil

Nytt om Bil produserer og publiserer aktuelle, lettleste og informative nyheter om bil både digitalt og i papirform. 

Her finner du dagsaktuelt stoff, våre journalisters rapporter fra de første prøvekjøringene når nye modeller og merker lanseres ute i den store verden – og mer grundige tester når bilene er i salg i Norge.

Nytt om Bil var i mange år en kjede av merkenøytrale, husstands-distribuerte informasjonsaviser om bil, trafikk og bilisme. Avisene utkom i det sentrale østlandsområdet med inntil 15 numre pr. utgave årlig.

I tråd med den digitale utviklingen i samfunnet for øvrig, er nettet blitt stadig viktigere for å nå leserne.

Antall distrikter der Nytt om Bil kom ut i papirform er redusert. Vi har i stedet valgt å samle innsatsen hva gjelder papir bak avisene i Follo og Kongsberg. 

Publisher er Nytt om Bil Østlandet AS, som holder til i Oslo.

Nytt om Bil-avisene ble første gang utgitt i 1989. Merkevaren er en solid etablert informasjonskanal for bil ut til kjøpegrupper – etter 30 års kontinuerlig drift.

Redaksjonen

Redaktør:
Kjetil Skarpnes
Tlf: 934 01 395
kjetil@nyttombil.no

Nettredaktør:
Morten L. Kværnstrøm
Tlf: 410 08 520
morten@nyttombil.no

Journalist:
Dag Christian Holm
Tlf: 934 33 934
dagchristian@me.com

Annonser

Kjetil Skarpnes
Tlf: 934 01 395
kjetil@nyttombil.no

Jens Huser Haugfos
Tlf: 920 31 660
jens.h.haugfos@icloud.com